Thông báo điểm
KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 275B

KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 275B

KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 275B

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 04.2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 04.2017

Chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp tháng 04/2017 với số điểm trên 5. Các bạn học viên nào dưới điểm 5đ, trượt, bỏ thi thì đăng ký thi lại hạn cuối ngày 19/05/2017.

Điểm thi tốt nghiệp ngày 26/11 và 3/12/2016

Điểm thi tốt nghiệp ngày 26/11 và 3/12/2016

Chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với số điểm trên 5. Bạn nào dưới 5đ thì đăng ký thi lại nha!