Thông báo điểm
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH NGÀY 31/03/2018

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH NGÀY 31/03/2018

Chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp tháng 03/2018 với số điểm trên 5. Các bạn học viên nào dưới điểm 5đ, trượt, bỏ thi thì đăng ký thi lại hạn cuối ngày 23/04/2017.

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH NGÀY 28/04/2018

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH NGÀY 28/04/2018

PĐT THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH NGÀY 28/04/2018 Các bạn bỏ thi không lý do tính thi trượt. Trường hợp bạn Phạm Quốc Tiến lớp nấu ăn không đến thi có lý do, được phép sử dụng lại biên lai lệ phí thi để đăng ký thi vào tháng sau. Các bạn thi đỗ nhớ chuẩn bị hồ sơ gửi về trường để lấy bằng đúng thời hạn nhé.

THÔNG BÁO ĐIỂM THI LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274A

THÔNG BÁO ĐIỂM THI LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274A

THÔNG BÁO ĐIỂM THI LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274A

THÔNG BÁO ĐIỂM THI LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 273C

THÔNG BÁO ĐIỂM THI LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 273C

THÔNG BÁO ĐIỂM THI LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 273C

KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274B

KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274B

KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 274B

KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 275B

KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 275B

KẾT QUẢ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 275B

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 04.2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 04.2017

Chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp tháng 04/2017 với số điểm trên 5. Các bạn học viên nào dưới điểm 5đ, trượt, bỏ thi thì đăng ký thi lại hạn cuối ngày 19/05/2017.

Điểm thi tốt nghiệp ngày 26/11 và 3/12/2016

Điểm thi tốt nghiệp ngày 26/11 và 3/12/2016

Chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với số điểm trên 5. Bạn nào dưới 5đ thì đăng ký thi lại nha!