Phân tích sơ đồ tivi LCD LG 22LS4R!
1! Giới thiệu tổng quát a! Nhiệm vụ các ic trên sơ đồ b! Nhiệm vụ các dắc kết nối trên sơ đồ 2! Phân tích sơ đồ! a! Phân tích phần nguồn * nguồn cấp trước 3,3v và 1,8 v( cấp VXL , IC nhớ mắt nhận, đèn đỏ báo nguồn ) * nguồn cấp sau cho các IC và hộp kênh b!! Phân tích phần tín hiệu hình tiếng * Tín hiệu hình tiếng của tivi * Tín hiệu hình tiếng của ngõ vào AV * Tín hiệu hình tiếng ngõ vào DVD * Tín hiệu hình tiếng ngõ vào HDMI * Tín hiệu hình từ ngõ vào VGA ( ngõ vào hình từ máy tính) C!! Phần điều khiển!
* điều kiện hoạt động của vi xử lý * các đường lệnh điều khiển ra * các đường lệnh báo về vi xử lý 3!! Các pal bệnh cơ bản! Pal 1! Tivi bị mất hình có tiếng Pal 2! Tivi bị mất tiếng có hình Pal 3! Tivi kg bắt được các kênh Pal 4! Tivi mất đèn đỏ báo nguồn Pal 5! Tivi kg nhận điều khiển từ xa Pal 6! Tivi bị các chỉ dọc hoặc các chỉ ngang Pal 7! Tivi xem hình bị nhèo màu Pal 8! Tivi kg xem được các ngõ vào AV hoặc ngõ HDMI

BÀI VIẾT THÁNG 5/2022. thầy Ban