NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MÁY KHOAN CÓ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ

Nguyên lí làm việc của máy khoan có điều chỉnh tốc đỘ
 
-         Khi cho dòng điện xoay chiều vào dây quấn stato máy khoan tay do tác dụng của từ trường phần cảm lên cuộn dây quấn phần cứng sinh ra một lực điện từ làm cho Roto quay.
                           
           Mạch điều khiển tốc độ động cơ khoan điện
-         Tri ác dùng trong nguồn điện xoay chiều để dẫn điện được ở cả 2 bán kì phải được kích ở cực G theo từng bán kì
-         Tụ 0,22 MF kết hợp với điện trở 1kΩ và biến trở vR = 20kΩ tạo thành mạnh nạp RC để tạo thời gian trễ cho xung kích cực G của Tri ác
-         Biến trở vR có trị số nhỏ, tụ nạp nhanh sung kích sớm Tri ác  dẫn sớm cho dòng điện qua động cơ lớn, động cơ quay với tốc độ cao. Ngược lại biến trở vR có trị số lớn, động cơ quay với tốc độ thấp, nếu bóp mạnh thì động cơ quay với tốc độ cao và ngược lại.