Lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến Thắng và ngày Quốc tế lao động năm 2018
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI
TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
LÊ QUÝ ĐÔN

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                        
                                     Số…/TBLQĐ2018
 
THÔNG BÁO
V/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến Thắng và ngày Quốc tế lao động năm 2018
 
-          Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động ;
-          Căn cứ vào điều kiện làm việc thực tế tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Nghệ Lê Quý Đôn;
Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Nghệ Lê Quý Đôn thông báo đến toàn thể Cán bộ công nhân viên, giáo viên và học viên lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến Thắng và ngày Quốc tế lao động năm 2018 như sau:
1.      Thời gian nghỉ lễ:
-          Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: thứ 4 ngày 25/4/2018 (tức ngày 10/3 âm lịch)
-          Ngày Chiến thắng: Thứ 2 ngày 30/04/2018
-          Ngày Quốc tế lao động: Thứ 3 ngày 1/5/2018.
Thứ 4 ngày 2/5/2018, Nhà trường hoạt động lại bình thường.
2.      Tổ chức thực hiện:
-          Phòng Đào tạo và Phòng tuyển sinh các cơ sở chịu trách nhiệm thông báo lịch nghỉ lễ đến toàn thể Cán bộ công nhân viên, giáo viên và học viên khu vực mình phụ trách.
-          Phòng tuyển sinh các cơ sở phân công trực ngày lễ để tiếp đón học viên.
Kính chúc toàn thể Cán bộ công nhân viên, giáo viên và học viên có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn!
 

Nơi nhận:
-          Các phòng ban trong trường
-          Các bộ môn
-          Lưu hành chính
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
NGUYỄN THỊ THU HÒA