Học Nghề Được Cộng Điểm Thi Tốt Nghiệp THPT
Trong hướng dẫn thực hiện kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đã hướng dẫn việc cộng điểm ưu tiên và khuyến khích đối với xét tốt nghiệp THPT.

Trong đó học nghề được cộng điểm thi tốt nghiệp THPT – đây là một trong những điểm đáng chú ý trong quy chế thi THPT quốc gia 2019 do Bộ GD-ĐT vừa ban hành
 
Theo Thông tư 03/2019 của Bộ giáo dục Đào tạo sửa đổi Quy chế thi THPT quốc gia có hiệu lực từ 23/5 đã nêu rõ, học sinh THPT, học viên GDTX có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề thì được cộng điểm ưu tiên khi xét tốt nghiệp THPT.

Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân - Cơ sở giáo dục Dạy Nghề khu vực phía Bắc (Số 1 Xa La, Hà Đông)
 
Theo đó,  học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên GDTX tham gia đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp do sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích.
 
Cụ thể, với giấy chứng nhận nghề loại giỏi, bằng trung cấp loại xuất sắc và giỏi được cộng 2 điểm; giấy chứng nhận nghề loại khá, bằng trung cấp loại khá và trung bình khá cộng 1,5 điểm; loại trung bình cộng 1 điểm.
 
Cũng theo quy chế, kỳ thi THPT quốc gia năm nay vẫn nhằm mục đích dùng kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT, cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục ĐH và giáo dục nghề nghiệp. Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.
 
Năm nay, điểm xét tốt nghiệp THPT sẽ là tổng điểm 4 bài thi + điểm khuyến khích nếu có (70%) và điểm trung bình cả năm lớp 12 (30%) + điểm ưu tiên (nếu có). Với tỉ lệ này, điểm thi THPT quốc gia sẽ quyết định phần lớn kết quả công nhận tốt nghiệp của học sinh.