Bài học thực hành lớp Điện Lạnh ngày 21/11/2017
Bài học thực hành lớp Điện Lạnh ngày 21/11/2017
Học viên thực hành sửa tủ lạnh