Bài học thực hành của lớp sửa chữa Gầm Máy oto ngày 23/11/2017
Bài học thực hành của lớp sửa chữa Gầm Máy oto ngày 23/11/2017
 
Sau bài học lý thuyết các bạn được  chia nhóm để học thực hành. Mỗi nhóm khoảng 4 đến 5 bạn, việc học nhóm như vậy sẽ giúp các bạn giải quyết bài tập được nhanh, chính xác và học được nhiều hơn trong một buổi học, điều hay hơn ở việc học nhóm là giúp cho những bạn nhút nhát, có khi không hiểu bài nhưng do ngại, do sợ không dám hỏi lại thầy và khi học nhóm như thế này các bạn không hiểu mà ngại hỏi thầy có thể hỏi các  bạn cùng học, hoặc nhìn bạn làm để hiểu được bài. 
 

Giáo viên hướng dẫn học viên thực hành
Học viên thực hành sửa chữa máy